૬૭ માં પ્રજાસતાક પર્વ નિમિતે ડો.વલ્લભભાઈ કથીરિયા

૬૭ માં પ્રજાસતાક પર્વ નિમિતે ડો.વલ્લભભાઈ કથીરિયા (અધ્યક્ષ શ્રી ગૌસેવા અને ગૌચર વિકાસ બોર્ડ)હસ્તે તા.૧૯-૧-૨૦૧૬ ને મંગળવારના રોજ ઉના તાલુકા ખાતે સી.સી.રોડ, અવેડા, અને પાણીના પાઈપ લાઈનનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહરત..

Event Photos

Other Events